Informasjon

Gordon Alfred Geist

  • 16.10.1941 - 10.10.2021

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: