Anne Marie Astad

  • Født: 31. august 1951
  • Død: 18. juli 2020
Vestre gravlund nye kapell
Det er innført begrensninger i antall personer i seremonirom. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider.

Kontakt begravelsesbyrået
T.S. Jacobsen

22 50 00 30
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Anne Marie Astad 

Tid og sted for seremonien 31-07-2020 09:30 Vestre gravlund nye kapell