Karl Morten Pharo

  • 01.07.1958 - 08.12.2020
Vestre gravlund nye kapell
Det er innført begrensninger i antall personer i seremonirom. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider.

Kontakt begravelsesbyrået
T.S. Jacobsen

22 50 00 30
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Karl Morten Pharo 

Tid og sted for seremonien 22-12-2020 11:30 Vestre gravlund nye kapell