Eva Woxen

  • 05.02.1922 - 30.01.2021
Østre gravlund, store kapell
Det er innført begrensninger i antall personer i seremonirom. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider.

Kontakt begravelsesbyrået
T.S. Jacobsen

22 50 00 30
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Eva Woxen 

Tid og sted for seremonien 11-02-2021 14:30 Østre gravlund, store kapell