Informasjon

Målfrid Molaug

  • 11.05.1939 - 18.05.2021

Om begravelsen til Målfrid Molaug 

Vestre gravlund nye kapell

Kontakt begravelsesbyrået
T.S. Jacobsen

22 50 00 30