Målfrid Molaug

  • 11.05.1939 - 18.05.2021
Vestre gravlund nye kapell
Det er innført begrensninger i antall personer i seremonirom. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider.

Kontakt begravelsesbyrået
T.S. Jacobsen

22 50 00 30
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Målfrid Molaug 

Tid og sted for seremonien 28-05-2021 14:30 Vestre gravlund nye kapell